Конференції

ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМ Al2O3–Zr(Hf)O2–La2O3 ЯК НАУКОВА ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ

  
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1230

Анотація

Шляхом порівняння будови ізотермічних перерізів систем-аналогів Al2O3–ZrO2–La2O3 та Al2O3–HfO2–La2O3 встановлено, що рівноваги між фазами α-Аl2O3, Hf(Zr)O2, La2Zr2O7, La2Hf2O7, LaAlO3 в цих системах принципово різні: якщо в системі з ZrO2 існує рівновага ZrO2-LaAlO3, то в системі з HfO2 має місце альтернативна рівновага La2Hf2O7–α-Аl2O3. Досліджено причини зміни триангуляції системи: найімовірніше, це вища, порівняно з аналогічною фазою La2Zr2O7 (температура плавлення 2280 °С), ніж термодинамічна стабільність фази La2Hf2O7 (температура плавлення 2420 °С). Решта рівноваг в обох системах однотипна. Встановлено, що гафнат лантану можна наносити на зв"язуюче покриття, не боячись реакції з α-Al2O3 і руйнування теплозахисного покриття. Спрогнозовано стабільну роботу покриття, виготовленого з гафнату лантану.


ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ЛАНТАНУ, ТЕПЛОЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ