Конференції

СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ КАЛЬЦІЙФОСФАТНОЇ КЕРАМІКИ, ОТРИМАНОЇ НА ОСНОВІ МОНЕТИТУ ТА БІОГЕННОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ

  
Г.Б.Товстоног,
  
А.В.Котлярчук,
  
В.В.Скороход,
 
І.І.Савкова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1251

Анотація

Показано можливість отримання пористої кальційфосфатної кераміки на основі монетиту та біогенного гідроксиапатиту зі співвідношенням вихідних матеріалів 25 : 75, 50 : 50 та 75 : 25% (мас.). Встановлено, що при спіканні відбуваються фазові перетворення та твердофазні реакції з утворенням поліфосфатної кераміки, яка містить гідроксиапатит (Са5(РО4)3(ОН)), β-пірофосфат кальцію (β-Са2Р2О7) та β-трикальційфосфат (β-Са3(РО4)2) з переважанням фази β-Са2Р2О7 або Са5(РО4)3(ОН) залежно від вихідного складу. Збільшення вмісту біогенного гідроксиапатиту від 25 до 75% (мас.) призводить до зменшення розміру зерна та збільшення розміру пор. Пористість кераміки всіх отриманих складів дорівнює 40–42% з переважною часткою відкритої пористості. Міцність кераміки становить 32–55 МПа і зростає зі збільшенням вмісту біогенного гідроксиапатиту у вихідному складі.


БІОГЕННИЙ ГІДРОКСИАПАТИТ, БІОКЕРАМІКА, МОНЕТИТ, ПІРОФОСФАТ КАЛЬЦІЮ, СТРУКТУРА, ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТ