Конференції

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В СИСТЕМІ SI–C ПРИ УДАРНОМУ СТИСНЕННІ

О.В.Курдюмов,
 
В.Ф.Бритун,
  
В.В.Ярош
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1259

Анотація

Проведено експерименти з ударного стиснення порошкових сумішей за тисків 20 і 30 ГПа в кільцевих ампулах збереження. Методами рентгенівської дифрактометрії та електронної мікроскопії досліджено фазовий склад і структуру продуктів стиснення. Отримані результати свідчать про важливу роль ефекту плавлення кремнію в процесах структуроутворення сумішей SiC + Si, яке відбувається за достатньо високих тисків Руд.


ВУГЛЕЦЬ, КАРБІД КРЕМНІЮ, КРЕМНІЙ, СТРУКТУРА, УДАРНЕ СТИСНЕННЯ