Конференції

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ХРОМВМІСТКИХ МАТРИЦЬ АЛМАЗНОГО БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1359

Анотація

Досліджено інтенсивність зношування при терті просочених міддю зразків, отриманих пресуванням порошку ВК6 з добавками хрому. Випробування проведені на чавунному диску в присутності зволоженого абразивного порошку SiC та на алмазному крузі без охолодження. Показано, що підвищення вмісту хрому несуттєво збільшує інтенсивність зношування зразків при терті по чавунному диску. Натомість на алмазному крузі інтенсивність зношування різко зменшується. При цьому твердість зразків з підвищенням вмісту хрому до 6% (мас.) майже не змінюється.


БУРОВІ КОРОНКИ, ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗНОШУВАННЯ, ТЕРТЯ