Конференції

СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ ЗАЛІЗОБОРВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ВУГЛЕЦЮ

С.Г.Напара-Волгіна,
  
Л.М.Орлова,
 
В.К.Кудь,
  
О.Д.Костенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1374

Анотація

На основі результатів вивчення структури, фізико-механічних і триботехнічних властивостей залізоборвуглецевих сплавів, одержаних із сумішей порошків заліза, карбіду бору та графіту методом одноразового пресування і спікання, розроблено гетерофазні зносостійкі матеріали, що містять від 0,8 до 2,4% бору та від 0,7 до 1,6% зв’язаного вуглецю. Зносостійкість розроблених матеріалів залежить від співвідношення в них кількості бору і вуглецю, а також сумарного їх вмісту, і суттєво перевищує зносостійкість сталі ШХ15, що була обрана в якості еталону.


БОР, ВУГЛЕЦЬ, ЕВТЕКТИКА, ЗАЛІЗО, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІД БОРУ, СПЕЧЕНИЙ МАТЕРІАЛ