ТЕХНОЛОГІЧНІ І МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗНИХ ПОРОШКІВ, ПЛАКОВАНИХ ФОСФОРОМ ТА НІКЕЛЬ-ФОСФОРОМ

  
Л.М.Апінінська,
 
Т.М.Ярмола,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1408

Анотація

Розроблено композиційні матеріали на базі залізних порошків, плакованих фосфором та нікель-фосфором з використанням модифікованих методів хіміко-термічного розкладання діамонійфосфату, термохімічного методу у вібруючому шарі, фосфатування хімічним методом, а також методу відновлення солей нікелю розчином гіпофосфіту натрію як в кислих, так і в лужних середовищах. Показано, що плакування фосфором і нікель-фосфором залізного порошку забезпечує отримання матеріалу з більш високими магнітними характеристиками, збільшеними в середньому на 20% магнітною індукцією і на 25% - магнітною проникністю, а також підвищеним електричним опором матеріалу, що знизило питомі магнітні втрати. У композиційному матеріалі на базі порошків, плакованих фосфором у вібруючому шарі та нікель-фосфором у кислому середовищі, після високотемпературного спікання на частинках залізного порошку частково залишається покриття, що також сприяє зниженню магнітних втрат. Прискореним крапельним методом проведено лабораторні випробування корозійної стійкості вихідних і плакованих фосфором та нікель-фосфором порошків заліза. Встановлено, що нанесення фосфорних і нікель-фосфорних покриттів збільшує корозійну стійкість матеріалу в 2,5–3,0 рази, ймовірно, завдяки утворенню захисних шарів фосфідів на поверхні залізних частинок. Матеріали на базі порошків заліза, плакованих фосфором і нікель-фосфором, відрізняються від відомих високими магнітними характеристиками, високою корозійною стійкістю та більш низькими значеннями магнітних втрат при частоті 50 Гц, що дає змогу рекомендувати їх для виготовлення магнітно-м’яких виробів, котрі працюють як в постійних, так і в змінних полях промислової частоти.


ЗАЛІЗО, МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ, МАГНІТНО-М’ЯКІ МАТЕРІАЛИ, НІКЕЛЬ, ПЛАКОВАНІ ПОРОШКИ