ПРОЕКЦIЇ ПОВЕРХОНЬ ЛIКВIДУСУ ТА СОЛIДУСУ ДIАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Gd2O3

  
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1436

Анотація

Вперше методами фізико-хімічного аналізу вивчено фазові рівноваги при кристалізації сплавів в системі Al2O3–HfO2–Gd2O3. На їх основі побудовано проекції поверхонь ліквідусу і солідусу діаграми стану на площину концентраційного трикутника, діаграму плавкості та схему кристалізації сплавів. Нові сполуки і області потрійних твердих розчинів в системі не виявлені. Максимальна температура в системі становить 2820 °С, що відповідає точці плавлення сполуки HfO2, а мінімальна - 1670 °С, що відповідає трифазній евтектиці AL + F + GA (Е3). Оскільки кристалізація в системі завершується евтектичними реакціями, це дозволило реалізувати в матеріалах квазіпотрійної системи унікальні властивості Т- та F-твердих розчинів на основі HfO2 у поєднанні з властивостями інших її фаз у вигляді композиційних матеріалів.


ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ГАДОЛІНІЮ