Термокінетика процесів взаємодії в системі титан—алюміній поблизу температур прихованого максимуму

К.М.Петраш,
  
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1494

Анотація

Запропоновано термокінетичну модель реакційної взаємодії в перитектичній системі на основі синергетичного підходу з урахуванням температурної залежності рівноважної концентрації тугоплавкого компонента в рідкій фазі поблизу температури розпаду і кристалізації синтезованої сполуки. Комп’ю-терним експериментом встановлено достатньо швидкий рух нерівноважної системи до стаціонарного стану в широкому діапазоні керуючих параметрів, що дозволяє визначити технологічні параметри безпечного синтезу сполуки.


АЛЮМІНІЙ, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, ЛАТЕНТНИЙ ПЕРІОД, СТАЦІОНАРНИЙ РЕЖИМ, ТЕРМОКІНЕТИКА, ТИТАН