ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Y2O3
III. ПОВЕРХНЯ СОЛIДУСУ ТА ФАЗОВI РIВНОВАГИ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ

  
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1504

Анотація

Вперше побудовано проекцію поверхні солідусу діаграми стану системи Al2O3–HfO2–Y2O3 на площину концентраційного трикутника. Проекція складається з п’яти ізотермічних трифазних полів, що відповідають чотирьом нонваріантним рівновагам евтектичного типу та одній нонваріантній рівновазі трансформаційного типу, а також шести лінійчастих поверхонь кінця кристалізації подвійних евтектик, поверхонь спільної кристалізації твердих розчинів T- і F-HfO2 та поверхні кінця їх спільної (T + F) кристалізації. Найвищою на поверхні солідусу системи є температура 2810 °С - температура плавлення чистого HfO2, а найнижчою - 1755 °С - температура потрійної евтектики AL + F + Y3A5. Потрійних фаз та помітних областей розчинності третього компонента в подвійних сполуках та інших компонентах у системі не виявлено. Поєднанням даних щодо обмежуючих подвійних систем, поверхні ліквідусу та солідусу побудованo діаграму плавкості та схему реакцій при рівноважній кристалізації сплавів системи Al2O3–HfO2–Y2O3.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ІТРІЮ, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, СХЕМА РЕАКЦІЙ