Конференції

Особливості взаємодії плазми електричної дуги з робочою поверхнею композиційних електродів

Л.О.Крячко,
 
А.Веклич,
 
А.Лебідь,
 
Р.В.Мінакова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Plasma Physics and Technology - Praha, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2015, #1-2
http://www.materials.kiev.ua/article/1509

Анотація

Метою цієї роботи було комплексне дослідження взаємодії плазми електричного дугового розряду з робочою поверхнею композиційних Cu-Mo електродів. Було вивчено особливості руйнування робочого шару таких електродів під дією плазми розряду. Встановлено взаємну кореляцію між властивостями плазми та видом руйнування поверхні електродів.