Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Дослідження фотоелектрохімічних властивостей фотоанодів на основі моноселеніду індію

Данько Д.Б., Щербакова Л.Г., Солонін Ю.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1543

Досліджено електрохімічну поведінку електродів на основі напівпровідника n-типу моноселеніду індію, InSe в кислому та основному електролітах в темноті та при освітленні. Встановлено, що потенціал при освітленні не досягає потенціалу відновлення води, а анодний фотострум пов"язаний з фотокорозією зразка. Досліджено також вплив інтеркаляції літію та осадження на поверхню електроду цинку на його фотоелектрохімічні властивості. Встановлено, що обидва способи модифікації фотоанода призводять до зсуву темнового потенціалу та потенціалу на світлі у катодному напрямку, однак, при потенціалах близьких до потенціалу відновлення води відбувається помітна втрата фоточутливості електроду.


ІНТЕРКАЛЯЦІЯ, МОНОСЕЛЕНІД ІНДІЮ, ФОТОЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ СОНЯЧНОГО СВІТЛА, ФОТОПОТЕНЦІАЛ

ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА. - Івано-Франківськ: Фізико-хімічний інститут, 2009 , Т.10 , #3 , C.702-706


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн