Конференції

Дослідження фотоелектрохімічних властивостей фотоанодів на основі моноселеніду індію

Д.Б.Данько,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА. - Івано-Франківськ: Фізико-хімічний інститут, 2009, Т.10, #3
http://www.materials.kiev.ua/article/1543

Анотація

Досліджено електрохімічну поведінку електродів на основі напівпровідника n-типу моноселеніду індію, InSe в кислому та основному електролітах в темноті та при освітленні. Встановлено, що потенціал при освітленні не досягає потенціалу відновлення води, а анодний фотострум пов"язаний з фотокорозією зразка. Досліджено також вплив інтеркаляції літію та осадження на поверхню електроду цинку на його фотоелектрохімічні властивості. Встановлено, що обидва способи модифікації фотоанода призводять до зсуву темнового потенціалу та потенціалу на світлі у катодному напрямку, однак, при потенціалах близьких до потенціалу відновлення води відбувається помітна втрата фоточутливості електроду.


ІНТЕРКАЛЯЦІЯ, МОНОСЕЛЕНІД ІНДІЮ, ФОТОЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ СОНЯЧНОГО СВІТЛА, ФОТОПОТЕНЦІАЛ