Розвиток технології гарячої штамповки порошкових матеріалів в Україні

 
Сахненко А.В,
 
С.А.Сахненко,
 
Г.Г.Сердюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2000, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1549

Анотація

Проаналізовано дані про хімічний склад, фізичні, механічні та експлуатаційні властивості конструкційних, інструментальних, електротехнічних, магнітних матеріалів, які синтезовані методом гарячої штамповки. Ряд матеріалів використано для виготовлення виробів, які застосовуються в ракетній техніці, станкобудуванні, сільгоспмашинобудуванні, приладобудуванні, на залізничному транспорті. Описано технологічні процеси синтезу матеріалів та виготовлення виробів із зазначенням оптимальних параметрів технологічних операцій. Вказано наукові організації та промислові підприємства України, які спеціалізуються в області гарячої штамповки порошкових матеріалів.


ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МАГНІТНІ ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ