Конференції

Застосування технології гарячого штампування для отримання порошкових зносостійких конструкційних матеріалів з дисперсними твердими включеннями

 
Г.Г.Сердюк,
 
Л.І.Свістун,
 
Л.Г.Пломодьяло,
 
Р.Л.Пломодьяло
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2005, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1552

Анотація

Досліджено можливість розмелу в атриторі порошків заліза, нікелю, хрому, швидкоріжучої сталі та карбіду титану, що застосовуються для одержання карбідосталей. Розмел проводили до розміру частинок 1 - 3 мкм для TiC і порядку 10 мкм для металевих складових. Найчастіше такі порошки та їх суміші не течуть і не формуються, що не дозволяє виготовляти заготовки під гаряче штампування традиційним методом пресування у прес-формах. Для надання форми заготовці запропоновано використовувати оболонки, спресовані із залізних порошків. Випробувано метод гарячого штампування дисперсних порошків у оболонках.


АТРИТОР, ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, ДИСПЕРСНИЙ ПОРОШОК, КАРБІДОСТАЛЬ, РОЗМЕЛ