Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ЗМОЧУВАННЯ ГІДРОКСИАПАТИТУ РІДИНАМИ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 
А.Д.Панасюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1555

Анотація

Досліджено кінетику змочування та механізм міжфазної взаємодії гідроксиапатиту з біологічними середовищами (плазмою крові та фізіологічними розчинами) залежно від складу та пористості. Встановлено, що взаємодія гідроксиапатиту з плазмою крові залежить від його пористості та співвідношення сил когезійної й адгезійної взаємодії молекул білків з поверхнею гідроксиапатиту. Взаємодія гідроксиапатиту з фізіологічними розчинами залежить від пористості твердої фази та складу розчинів Рінгера–Локка та Рінгера–Тіроде. Виявлено основні фактори міжфазної взаємодії в системах гідроксиапатит–біологічне середовище: пористість твердої фази, хімічний склад та в’язкість біологічних середовищ.


АДГЕЗІЯ, ГІДРОКСИАПАТИТ, ЗМОЧУВАННЯ, КОГЕЗІЯ, ПЛАЗМА КРОВІ, ПОРИСТІСТЬ, ФІЗІОЛОГІЧНИЙ РОЗЧИН