Конференції

ОТРИМАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО РЯДУ ОЦК-ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ В СИСТЕМІ Тi–Сr–Fe ПРИ ПОМЕЛУ СУМІШІ ПОРОШКІВ В ПЛАНЕТАРНОМУ МЛИНІ

 
М.Г.Андреєва,
 
В.Ю.Мацера,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1564

Анотація

Досліджено можливість отримання безперервного ряду твердих розчинів титану й хрому з домішкою заліза у планетарному млині АІР-015М. Показано, що в процесі інтенсивного помелу порошків титану і хрому за рахунок зменшення зерна до нанорозміру при низьких температурах (Т < 0,3 Тпл) утворюється нерівноважна кубічна фаза на основі β-титану. Завдяки великій інтенсивності помелу в планетарному млині АІР-015М і сприятливим умовам для утворення нерівноважної структури титану отримано безперервний ряд твердих розчинів титану і хрому з ОЦК-структурою.


МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ, ОЦК-СТРУКТУРА, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ТИТАН, ХРОМ