Конференції

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛУ, ЩО МІСТИТЬ ПАРАЛЕЛЬНІ ПОРОВІ КАНАЛИ З ПЕРЕТИНАМИ У ВИГЛЯДІ ТРИПРОМЕНЕВИХ ТРІЩИН

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1567

Анотація

Визначено ефективні пружні характеристики модельного матеріалу, що містить порові канали з перетинами у вигляді зіркоподібних трипроменевих тріщин, центри яких розташовані у вузлах сітки правильних шестикутників, а промені спрямовані по лініях сітки. Розглянуто елементарну комірку такого матеріалу з відносними розмірами 1 × √3, що включає дві половинки сусідніх тріщин. Ефективні значення модуля Юнга і коефіцієнта Пуасона комірки матеріалу визначено для всіх співвідношень відносної довжини променів тріщин з кроком 0,05. Встановлено межі зміни ефективних пружних характеристик залежно від величини відносної сумарної проекції тріщин на напрям поперечної деформації.


ВОЛОКНИСТА СТРУКТУРА, ПОРОВІ КАНАЛИ, ПРУЖНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТРИПРОМЕНЕВІ ТРІЩИНИ