Конференції

ДЕСТРУКТИВНЕ ГIДРУВАННЯ ТА РЕКОМБIНАЦIЯ СПЛАВУ α2-Ti3Al - ШЛЯХ ДО ОДЕРЖАННЯ МОНОЛIТНИХ НАНОКОМПОЗИТIВ ТА ПОКРИТТIВ З ПОКРАЩЕНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
II. РЕКОМБІНАЦІЯ Ti3Al ТА ОДЕРЖАННЯ ДЕТОНАЦIЙНИХ ПОКРИТТIВ

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч,
 
В.В.Скороход,
   
В.Ю.Олікер,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1674

Анотація

Досліджено процес рекомбінації Ti3Al з продуктів його деструктивного гідрування (α-TiHx, β-TiHy, TiH1,9(c), TiH2(t), TiAl2 та TiAl3). Встановлено, що рекомбінований Ti3Al є впорядкованим сплавом з доменною структурою. Поперечник доменів змінюється від 70 до 200 нм. Твердість рекомбінованого Ti3Al на 40% більша від твердості вихідного Ti3Al. Матеріали, оброблені шляхом деструктивного гідрування та рекомбінації, були використані для детонаційного напилювання покриттів. Одержані покриття характеризуються низьким вмістом крихких фаз, а також звуженням або відсутністю границь між окремими шарами та між покриттям і підкладкою. Покриття з порошків, оброблених у водні, мають міцність зчеплення з підкладкою вдвічі більшу, ніж покриття з порошку Ti3Al, одержаного механічним подрібненням злитку.


α2-TI3AL, ДЕТОНАЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ, РЕКОМБІНАЦІЯ