Конференції

Рентгенографічне визначення динамічних зміщень атомів алюмінію в однофазному стані і в евтектичному сплаві Al—Si

 
А.І.Устінов,
  
Л.М.Мелах,
 
С.А.Демченкова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1707

Анотація

Методом високотемпературної рентгенівської дифракції досліджено теплові характеристики кристалів на зразках порошкового алюмінію і алюмінію в складі евтектичної системи алюміній—кремній. При високих температурах в евтектичних системах температура Дебая і величина динамічних теплових зміщень атомів суттєво відрізняються від таких в однофазних компонентах — послаблюються міжатомні зв'язки і росте амплітуда теплових коливань атомів. Це повинно приводити до підвищеної дифузійної активності в приграничних об'ємах фаз в евтектичних системах і прискорювати протікання ряда високотемпературних процесів (спікання порошків, повзучість та ін.). Ключові слова: евтектика, фазові перетворення, дифузія, температура Дебая, динамічні теплові зміщення. Повний текст


ДИНАМІЧНІ ТЕПЛОВІ ЗМІЩЕННЯ, ДИФУЗІЯ, ЕВТЕКТИКА, ТЕМПЕРАТУРА ДЕБАЯ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ