Конференції

Вплив режимів формування на структуру та властивості напівфабрикатів з водорозпилених порошків сплаву АМг5

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1720

Анотація

Проведено дослідження по формуванню матеріалу з порошків сплавів АМг5, отриманих диспергуванням розплаву водою високого тиску. Для одержання стрічок з водорозпилених порошків сплавів АМг5 застосовували асиметричну прокатку порошків і екструзію попередньо сформованих порошкових заготовок. Вивчено вплив режимів формування на структуру і механічні властивості порошкових матеріалів зі сплавів АМг5 без та з добавками цирконію. Повний текст


АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ, АСИМЕТРИЧНА ПРОКАТКА, ЕКСТРУЗІЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПОРОШОК, СТРУКТУРА