Конференції

Електронно-мікроскопічні дослідження хромової карбідосталі

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1723

Анотація

Одержано хромову карбідосталь синтезом карбідів в ході гарячого пресування. Проведені електронно-мікроскопічні дослідження карбідосталі показали наявність в її структурі двох різновидів карбідів: первинні — більші за розміром, округлої форми, що переважно мають склад Cr3C2; а також колонії вторинних, евтектоїдних тонкопластинчастих карбідів Cr7C3. Показано, що для отримання більш врівноваженої структури, а також підвищення властивостей матеріалу необхідна додаткова термообробка, режими якої потребують подальших досліджень.  Повний текст


КАРБІДИ ХРОМУ, КАРБІДОСТАЛЬ