Динаміка дислокацій в полікристалі при наявності дисклінаційної стінки

 
Н.М.Марченко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1725

Анотація

Розглянуто вплив дисклінації на еволюцію дислокаційної структури в сусідньому зерні. Показано, що потужні дисклінації призводять до появи дислокаційних стінок і збільшення кількості дислокацій у скупченнях та упорядкуванню дислокаційної структури у сусідних зернах. Отримано криві навантаження, енергії руху і числа дислокацій в залежності від потужності дисклінації в сусідньому зерні. Встановлено, що при деякій критичній міцності дислокаціцйної стінки у процесі деформації відбувається зміна типа дислокаційної структури: від хаотичних дислокацій (або дипольних пар) та появи дислокаційних скупчень малої міцності до появи міцних зігнутих дислокаційних скупчень. Повний текст


ДИСКЛІНАЦІЯ, ДИСЛОКАЦІЯ, КРИВА ЗМІЦНЕННЯ, МІЦНІСТЬ