Борисовська Катерина Михайлівна


Наукові інтереси

01.04.07 – фізика твердого тіла

Публікації