Структура та характеристики міцності деформованих сплавів Аl—5Mg, легованих скандієм, цирконієм та ніобієм

Ю.В.Мільман,
    
А.О.Шаровський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1727

Анотація

Досліджено можливість поліпшення механічних характеристик сплавів Al—5Mg додатковим мікролегуванням комплексами Sc + Zr та Sc + Zr + Nb. Напівфабрикати досліджених сплавів отримували методом подвійної екструзії зливків у вигляді прутків діаметром 6 мм. Показано, що мікролегування базового сплаву скандієм і цирконієм кардинально змінює тип субструктури екструдованих напівфабрикатів. У всіх сплавах, легованих комплексами Sc + Zr та Sc + + Zr + Nb, формується дислокаційна структура з розміром комірок 0,4—0,5 мкм. Досліджені сплави, мікролеговані комплексами Sc + Zr та Sc + Zr + Nb, мають характеристики міцності на 60—70% вищі за таких стандартних сплавів типу АМг при збереженні задовільної пластичності. Повний текст


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ДИСЛОКАЦІЙНА СТРУКТУРА, МІКРОЛЕГУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ