Конференції

Зміна твердості по глибині доріжки тертя деформованої сталі 20Х

  
М.Д.Рудик,
   
Л.В.Козирєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1734

Анотація

Досліджено вплив ступеня деформації на характеристики зношування сталі 20Х. Проаналізовано зміну параметрів твердості по глибині деформованого шару доріжки тертя. Встановлено. що в зоні інтенсивного локалізованого зсуву твердість знижується із зростанням ступеня деформації, тоді як у макрозразках ця залежність протилежна. Ефект обумовлений особливостями взаємодії існуючої дислокаційної структури з деформаційними дефектами, що формуються при локалізованому зсуві в приповерхневому шарі зони тертя. Отримані результати використані для пояснення експериментальних даних про вплив дислокаційної структури деформованого стану на інтенсивність зношування та коефіцієнт пластифікації. Повний текст


ГРАДІЄНТНИЙ НАНОШАР, ДОРІЖКА ТЕРТЯ, ЗНОШУВАННЯ, ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ, ТВЕРДІСТЬ, ТЕРТЯ