Конференції

Грінкевич Костянтин Едуардович


Наукові інтереси

Основний напрямок це розвиток методів визначення механічних та трибологічних властивостей широкого класу матеріалів та покриттів методами локального навантаження індентором на макро-, мікро- та нанорівнях та методик експрес-оцінки ресурсу матеріалів і покриттів в складних умовах експлуатації за трибологічними показниками. В коло наукових інтересів входять дослідження процесів деформації та руйнування матеріалів з різним типом міжатомного зв"язку та різною кристалічною граткою в температурних інтервалах холодної, теплої та гарячої деформації при терті з квазістатичною і циклічною зміною нормального навантаження.
Значне місто в науковій діяльності К.Е.Грінкевича посідає дослідження впливу на процеси тертя наночасток неорганічних матеріалів, зокрема, графеноподібних наночасток дихалькогенідів перехідних металів, для розробки нових перспективних матеріалів триботехнічного призначення з підвищеними експлуатаційними характеристикам.
 

Google Scholar

Scopus


Публікації