Дослідження фазових рівноваг в системі ZrO2—NiO при низькому вмісті NiО для створення керамічних паливних комірок

М.С.Глабай,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1757

Анотація

В зв’язку з суперечливими даними літератури про взаємодію в системі ZrO2—NiO вивчено фазові співвідношення в ній при низькому вмісті NiO. Рентгенівським дослідженням підтверджено, що кубічна структура NiO не стабілізує кубічну структуру ZrO2. Розчинність NiO в ZrO2 не перевищує 1% (мол.). В системі має місце евтектична взаємодія компонентів.


КЕРАМІЧНІ ПАЛИВНІ КОМІРКИ, ОКСИДИ НІКЕЛЮ, ОКСИДИ ЦИРКОНІЮ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ