Особливості структуроутворення при спіканні карбідосталей зі зв’язкою на основі шламових відходів підшипникових сталей

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1766

Анотація

Досліджено процес формування структури і механічних властивостей в залежності від складу матеріалів гетерофазних систем TiC—(Fe—Cr—C) і TiC—(Fe—Cr—B—C), отриманих синтезом та рідкофазним спіканням. Вивчено процеси взаємодії в системах шлам сталі ШХ15—TiC і ШХ15—TiC—B4C при синтезі та рідкофазному спіканні. Підібрано оптимальні склади вихідних сумішей і режими для оптимізації структури матеріалу.


КАРБІД ТИТАНУ, КОМПОЗИЦІЙНІ ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, РІДКОФАЗНЕ СПІКАННЯ, СИНТЕЗ, ТВЕРДОФАЗНЕ ЛЕГУВАННЯ, ШЛАМ СТАЛІ ШХ15