Характеристика цинк- і нікелевмісних залізокисневих нанофаз, отриманих на поверхні сталі в умовах ротаційно-корозійного диспергування

О.М.Лавриненко,
 
О.Ю.Павленко,
 
Ю.С.Щукін
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1791

Анотація

Нанорозмірні суміші залізокисневих фаз отримані за умов ротаційно-корозійного диспергування на поверхні сталі, яка контактує з водними розчинами неорганічних солей цинку і нікелю. Їх будо досліджено методами рентгено-фазового аналізу, диференційного термічного аналізу (ТГ / ДТГ, ДТА) і сканівної електронної мікроскопії. Показано, що при використанні у якості дисперсійного середовища розчинів нітратів цинку та нікелю у складі порошків утворюється єдина мінеральна фаза нестехіометричної феришпінелі. Водночас у присутності Cl–-вмісних розчинів у складі порошків визначено три мінеральні фази (феришпінель, лепідокрокіт і гетит). При використанні у якості дисперсійного середовища SO42–-вмісних розчинів у складі порошків, одночасно з іншими фазами з’являються змішані шаруваті подвійні гідроксиди (ШПГ) железа та цинку або нікеля. Обмін катіонами Fe(II) і 3d-металів між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем веде до стабілізації структури ШПГ, що значною мірою ускладнює отримання при їх термічному перетворенні мономінеральних фаз феришпінелей та оксидів железа.


ЗМІШАНІ ШАРУВАТІ ПОДВІЙНІ ГІДРОКСИДИ, МЕТОД РОТАЦІЙНО-КОРОЗІЙНОГО ДИСПЕРГУВАННЯ, НАНОПОРОШКИ, НЕСТЕХІОМЕТРИЧНІ ZN- І NI-ВМІСНІ ФЕРИШПІНЕЛІ