Конференції

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства

Засновник - Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Збірка "Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства": Праці Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. Серія "Фізико-хімічні основи технології порошкових матеріалів" (відповідальний редактор академік НАН України Скороход В.В.) був заснований в 1976р. Збірка присвячена питанням створення порошкових, керамічних та композиційних матеріалів з заданими властивостями, вивчення фазових рівноваг та побудови діаграм стану багатокомпонентних систем, розробці нових методів отримання та дослідження матеріалів, області їх використання, моделювання та прогнозу фізико-хімічних структурних особливостей нових матеріалів.

Збірка призначена для наукових інженерних робітників, які спеціалізуються в області матеріалознавства.

Збірка "Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства" виходить один раз на рік. В збірці публікуються статті російською, українською та англійською мовами.

Редакція запрошує авторів і авторські колективи до співпраці з вказаної вище тематики.

Придбати збірку можна в бібліотеці Інституту проблем матеріалознавства.

У складі редакційної колегії збірника - не рахуючи голови, 19 докторів наук, в тому числі 6 докторів хімічних наук, 7 докторів технічних наук, 5 докторів фізико-математичних наук - штатних працівників Інституту проблем матеріалознавства та 2 доктора наук, працівників Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України та Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України, м. Київ.

Тираж збірника складає 300 примірників.

Редакція

Головний редактор:Скороход Валерій Володимирович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, директор ІПМ, докт. техн. наук, професор, академік НАН України. E–mail:dir@ipms.kiev.ua

Відповідальний секретар:Андрієвська Олена Ростиславівна - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, пров. н. сп., докт. хім. наук, ст.н.сп.. E–mail: era@ipms.kiev.ua

Члени редколегії:Гнесін Георгій Гдалевич - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, пров. н. сп., докт. техн. наук, чл.-кор. НАН України;
Білоус Анатолій Григорович - Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України, зав. відділом, докт. хім. наук, професор, чл.-кор. НАН України;
Рагуля Андрій Володимирович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, заступник директора ІПМ, докт. техн. наук, ст н. сп.;
Уварова Ірина Володимирівна - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, зав. відділом, докт. техн. наук, професор;
Затуловський Сергій Семенович - Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, зав. відділом, докт. техн. наук, професор;
Панічкіна Валентіна Вікторівна - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, пров. н. сп., докт. техн. наук, ст.н.сп.;
Подчерняєва Ірина Олександрівна - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, пров. н. сп., докт. техн. наук, ст.н.сп.;
Гадзира Микола Пилипович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, зав. відділом, докт. техн. наук, ст.н.сп.;
Лавренко Володимир Олексійович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, пров.н.сп., докт. хім. наук, професор;
Дубок Віталій Андрійович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, зав. відділом, докт. хім. наук, професор;
Харламов Олексій Іванович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, зав. лаб., докт. хім. наук;
Лопато Лідія Михайлівна - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, зав. відділом, докт. хім. наук, професор;
Куліков Леонід Мінейович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, зав. відділом, докт. хім. наук, професор;
Покропивний Володимир Васильович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, зав. відділом, докт. фіз.-мат. наук;
Солонін Юрій Михайлович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, заступник директора ІПМ, докт. фіз.-мат. наук, чл.-кор. НАН України;
Олійник Галина Сергіївна - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, пров. н. сп., докт. фіз.-мат. наук;
Іващенко Володимир Іванович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, зав. лаб., докт. фіз.-мат. наук;
Шагінян Леонід Робертович - Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, пров. н. сп., докт. фіз.-мат. наук.

Контакти

03680 Київ - 142,
вул. Кржижанівського, 3
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Тел.: +380(44)424-35-73
факс: +380(44)424-21-31
E–mail: dir@ipms.kiev.ua

Пам'ятка Автору

1. Стаття, подана в редакцію, повинна в обов"язковому порядку містити постанову проблеми, що вивчається, в загальному вигляді та її зв"язок з важливими науковими або практичними задачами; аналіз останніх публікацій та досліджень по проблемі; виділення не вирішених раніше частій загальної проблеми, яким присвячена дана стаття; цілі та задачі роботи; виклад основного матеріалу досліджень з повним обґрунтуванням наукових результатів, висновки та перспективи подальших досліджень в даної галузі.
2. Стаття повинна бути представлена у двох надрукованих екземплярах і в електронному вигляді на дискеті 3,5".
3. Текст повинно бути розміщено на форматі 26,5x21 см, в редакторі Microsoft Word, набраний стандартним шрифтом "Times New Roman" № 11. Поля: зверху - 2,25 см; знизу - 2,25 см; зліва - 4,25 см; справа - 4,25 см.
4. Графіки, рисунки, фотографії мають бути з високою якістю печаті. Рисунки мають бути представлені окремими файлами з розширенням *.jpg.
5. У статті повинен бути номер УДК.
6. Ініціали та фамілії авторів, назва статті, анотація, підрисункові підписи та назви таблиць повинні бути представлені на мові оригіналу та англійською мовою.
7. Формули мають бути представлені в редакторі Equation 3.
8. Посилання мають бути пронумеровані у порядку їх появлення у тексті, номера посилань наводяться у квадратных дужках.
9. Повні відомості про посилання наводяться в конці тексту.
10. Акт експертизи у двох екземплярах.
11. Довідка про авторів.

Архів випусків

2017

№ 26

2015

№ 24

2014

№ 23

2013

№ 22

2012

№ 21

2011

№ 20

2010

№ 19

2009

№ 18

2008

№ 17

2007

№ 16

2006

№ 15