Конференції

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства

№ 18 2009 рік

Зміст

†О.Р.Андрієвська, О.А.Корнієнко, І.С.Беляєва, Г.П.Барбарош
Взаємодія оксиду церію з оксидами цирконію і самарію при температурі 1500 °С
3
Є.В.Солодкий, Г.Ю.Бородянська, П.І.Лобода, О.О.Васильків
Синтез нанорозмірних оксидних порошків Ce0,8Gd0,2O2-?
15
О.В.Бездорожев, Г.Ю.Бородянська, П.І.Лобода, О.О.Васильків
Хімічний синтез, низькотемпературне іскрове плазмове спікання та механічні характеристики оксидної цирконієвої нанокераміки з низьким вмістом оксиду ітрію
21
†А.Ф.Андреєва, А.М.Касумов, В.В.Гавріленко
Магнітоопір і поляризація спинів електронів в наноструктурі Fe3O4-Y2O3-Fe3O4 при роботі на постійному струмі
29
Є.В.Войніч, О.Г.Кіркова, †О.О.Фролов
Можливість підвищення термостійкості шаруватої кераміки з кварцевою основою і двостороннім захисним покриттям з пентаоксида ніобію
33
А.П.Яценко, Б.Ю.Корнілович, Н.О.Міщук, П.С.Радченко
Моделювання процесу отримання високопористого комірчастого матеріалу на основі піноскла
38
Б.О.Галанов, К.О.Єфімова, В.В.Картузов, Є.В.Картузов, В.М.Падерно, В.Б.Філіпов
Моделювання формування періодичної структури борид-боридних композитів при напрямленій кристалізації
42
Л.Л.Сартинська, В.В.Стоніс, †О.О.Фролов
Auger electron spectroscopy of boron nitride whiskers produced in optical furnace without catalysts
49
Л.Л.Сартинська, В.А.Тінков, †О.О.Фролов
Oxygen and structure transformations of h-BN in focal zone of an optical furnace
54
О.С.Петухов
Високоенергетичний розмол порошкових сумішей TiH2 + BN і Ti + BN в різних середовищах
60
О.С.Петухов
Вплив різних технологічних умов на процеси реакційного електророзрядного спікання композиції TiN—TiB2
70
О.К.Радченко
Кореляції між балом формованості порошку, показником міцності прессовок та середньою величиною фактора круглості частинок порошку
79
О.К.Радченко
Закономірності ущільнення суміші порошків з суттєво різним балом формованості
84
К.К.Нгуен, К.О.Гогаєв, О.К.Радченко
Сипкість (текучість) порошку та її вимірювання.I. Огляд попередніх робіт
89
К.К.Нгуен, К.О.Гогаєв, О.К.Радченко
Сипкість (текучість) порошку та її вимірювання. II. Експериментальне визначення сипкості однокомпонентних порошкових систем
101
О.В.Власова, Л.Н.Ткаченко
Дослідження залежності магнітних властивостей матеріалу на основі порошкового заліза від його пористості
105
Н.Д.Пінчук
Вплив термообробки на здобуття композиційних матеріалів гидроксиапатіт—склофаза
109
Е.Е.Сич, Н.Д.Пінчук, Л.А.Іванченко, О.О.Васильків
Дослідження властивостей композиційних матеріалів на основі синтетичного нанорозмірного гидроксиапатіту
115
†А.Ф.Андреєва, А.М.Касумов, В.В.Гавріленко, В.М.Караваева, Л.М.Пуріш, Л.Г.Асауленко, Д.Р.Абдуліна, І.А.Козлова
Визначення швидкості корозії сталевих тонкоплівкових матриць під впливом екзополімеров сульфатвідновлювальних бактерій
121
†Т.І.Братаніч
Застосування реакцій деструктивного гідрування інтерметалідів для синтезу неруйнівних гідридотвірних композитів з підвищеною воднеємністю
126
О.В.Вдовиченко
Динамічна пружність і здатність до демпфування спечених титанових пресовок
131
А.М.Петрова
Порівняльні дослідження зносостійкості залізосклянного матеріалу в умовах сухого і граничного тертя
137
С.О.Фірстов, В.Ф.Горбань, М.О.Крапівка, Е.П.Печковський, М.І.Даниленко, М.В.Карпець
Механічні властивості литих багатокомпонентних сплавів при високих температурах
140