Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Кореляції між балом формованості порошку, показником міцності прессовок та середньою величиною фактора круглості частинок порошку

Радченко О.К.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/399

Досліджено залежності між балом формованості, показником міцності та середньою величиною фактора круглості Fc пласкої проекції частинок шести порошків (двох газорозпиленої швидкорізальної сталі марки Р6М5Ф3, нікелю електролітичного марки ПНЭ-1, залізного відновленого, магнію та силікобарію) на предмет наявності між ними кореляції. Встановлено, що зміна величини бала формованості зі зміною величини фактора круглості може бути апроксимована лінійною обернено пропорційною залежністю з досить високою величиною достовірності апроксимації (R2 = 0,857). Між та Fc існує обернено пропорційна гіперболічна залежність. Виявлено також прямо пропорційну лінійну залежність між відносною насипною густиною та Fc. Показано, що фактор круглості може бути легко і швидко розрахований з використанням напівавтоматичної системи аналізу зображень SIAMS-600.


Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009 , #18 , C.79-84


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн