Конференції

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства

№ 23 2014 рік

Зміст

О.А.Корнієнко
Фазові співвідношення в системі CeO2―Dy2O3 при температурі 1500 °С
3
О.В.Чудінович, †О.Р.Андрієвська, Ж.Д.Богатирьова, Л.М.Спасьонова
Взаємодія оксидів лантану та ітербію при температурі 1500 °С
10
†О.Р.Андрієвська, Ж.Д.Богатирьова, О.А.Корнієнко, А.В.Самелюк, І.С.Субота
Взаємодія оксидів церію та європію при температурі 1500 °С
19
М.С.Глабай, Я.С.Тищенко, Є.М.Бродніковський, М.М.Бричевський, С.М.Лакиза
Дослідження фазових рівноваг в системі ZrO2—NiO при низькому вмісті NiО для створення керамічних паливних комірок
28
В.В.Цукренко
Сучасні методи синтезу нанокристалічних порошків алюмокобальтової шпінелі
34
В.В.Лашнева, О.В.Михайлов
Розробка конструкцій керамічних імплантатів з композита на основі діоксиду цірконію.
1. Дентальні імплантати
46
В.В.Лашнева, О.В.Михайлов
Розробка конструкцій керамічних імплантатів з композита на основі діоксиду цірконію. II. Керамічна головка ендопротеза кульшового суглоба
52
В.В.Лашнева, О.В.Михайлов
Розробка конструкцій керамічних імплантатів з композита на основі діоксиду цирконію.
III. Вплив відхилень посадочних розмірів на напруження в керамічній головці ендопротеза кульшового суглоба
59
А.Б.Товстоног, О.Є.Сич, Т.В.Томила, В.Г.Колесніченко, О.М.Будиліна, †В.В.Скороход
Дослідження біогенного гідроксиапатиту після мікрохвильового та традиційного спікання за даними ІЧ-спектроскопії
64
О.С.Петухов
Аспекти сучасного розвитку досліджень процесів з використанням пульсуючого електричного струму для активації спікання (Огляд)
70
О.С.Петухов
Дослідження впливу відпалу в різних середовищах на властивості композицій TiN—TiB2
87
О.С.Петухов, А.В.Рагуля, М.Херрманн, Я.Рател
Вплив різних видів бору на процеси синтезу композиції TiN—TiB2 методом реакційного електророзрядного спікання
97
Г.А.Баглюк, Н.О.Уськова, А.А.Мамонова, О.В.Бездорожев
Особливості структуроутворення при спіканні карбідосталей зі зв’язкою на основі шламових відходів підшипникових сталей
110
Г.А.Баглюк, Л.М.Апінінська, Н.О.Уськова, Н.М.Вергелес, О.В.Бездорожев, О.І.Хоменко
Розробка способу зміцнення зносостійкого карбідотітанового покриття, отриманого на сталі методом електрофорезу, і забезпечення адгезійного зв’язку покриття з основою
115
В.Г.Кудін
Термічна стійкість на повітрі деяких порошкоподібних карбідів
122
М.П.Гадзира, Н.К.Давидчук, Я.Г.Тимошенко, Е.В.Теплюк
Зміцнення піноскла високодисперсним продуктом взаємодії нестехіометричного карбіду кремнію з оксидами металів
125
В.С.Зенков, В.В.Пасічний
Дослідження кінетики окиснення різних за розмірами і питомої поверхні частинок металевого вольфраму парами води в стадії отримання водню
132
В.С.Зенков, В.В.Пасічний
Кінетичні і термодинамічні аспекти процесу отримання водню металопаровим методом з використанням вольфраму
145
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, К.М.Петраш
Колективні механізми і вплив температур ініціювання та зовнішнього середовища при СВС на термокінетичну поведінку реакційної системи
155
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, В.С.Маслікевич, А.М.Шахновський
Термокінетика окиснення заліза в області термодинамічної нестійкості оксиду Fe2O3
160
А.М.Касумов, В.З.Хріновський, В.М.Караваєва
Гальваномагнітні властивості наноструктур Сu—Fe3O4—Me2O3—Fe3O4—Cu
165
О.М.Сидорчук
Оптимізація технологічного процесу при скороченні високотемпературних режимів термічної та термодеформаційної обробок швидкорізальної сталі, одержаної струменевим формуванням
172
О.С.Савєльєва, М.М.Ворон, С.М.Котляр, Д.А.Берест, Я.М.Шалений
Особливості формування інтерметалідного шару при різних режимах сплавлення титану та алюмінію в атмосфері повітря
175
О.В.Боровик
Вплив межі текучості інтерфейсного прошарку між волокнами на КІН для тріщині у волокні та енергію, що поглинається при руйнуванні, в матеріалі з односпрямованою структурою
181
В.О.Зорін, Ю.Ф.Луговський, В.А.Назаренко, С.А.Спиридонов
Вплив пресування пучка волокон сталі 12Х18Н10Т на їх структуру та властивості
196
О.К.Радченко, Л.О.Радченко, Ю.М.Романенко, А.І.Іценко, В.О.Кривошея
Порівняльний аналіз властивостей порошків сплавів Cu—S та Cu—P пічного синтезу.
1. Хімічний склад, мікротвердість та пресованість порошків
202
О.К.Радченко, О.І.Гетьман, Л.О.Радченко, А.І.Іценко, В.О.Кривошея
Порівняльний аналіз властивостей порошків сплавів Cu—S та Cu—P пічного синтезу.
2. Фактори форми та розмір частинок
208
Л.О.Романова, М.О.Шевченко, В.Г.Кудін, Н.Г.Кобилинська, П.М.Суботенко, В.С.Судавцова
Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ga—Si—Ni(Mn)
215
В.Г.Гречанюк, В.О.Чорновол, О.В.Старостіна
Вплив концентрації вольфраму на корозійну стійкість композиційних матеріалів Cu—W, отриманих електронно-променевим випаровуванням-конденсацією
219
Хуен До Дик, Л.М.Переселенцева, Л.Р.Вишняков
Особливості отримання наночастинок карбіду кремнію із стружки деревини бамбука
226