Конференції

Вплив межі текучості інтерфейсного прошарку між волокнами на КІН для тріщині у волокні та енергію, що поглинається при руйнуванні, в матеріалі з односпрямованою структурою

О.В.Боровик
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1777

Анотація

Розглянуто один з механізмів реалізації головної ознаки конструкційного матеріалу, від якої залежить максимальний опір руйнуванню. Модель "тріснуте волокно в трубці" з тонким пластичним прошарком використано для вивчення впливу межі текучості прошарку на КІН для тріщини в волокні і енергію, яка поглинається при його руйнуванні. Отримано межу текучості прошарку і відстань між тріщинами в волокні, при яких поглинається максимальна енергія при руйнуванні матеріалу на стадії росту тріщин в волокнах. Ця стадія передує висмикуванню повністю зруйнованих волокон.


ВОЛОКНО, ЕНЕРГІЯ РУЙНУВАННЯ, КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ, КОНСТРУКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕЖА ТЕКУЧОСТІ, ТРІЩИНА