Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Порівняльний аналіз властивостей порошків сплавів Cu—S та Cu—P пічного синтезу.
1. Хімічний склад, мікротвердість та пресованість порошків

Радченко О.К., Радченко Л.О., Романенко Ю.М., Іценко А.І., Кривошея В.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1779

Проведено порівняльний аналіз властивостей порошків сплавів Cu—S та Cu—P, одержаних пічним синтезом з використанням вихідного порошку міді марки ПМС-1. Визначено хімічний склад, мікротвердість та пресованість порошків. Показано, що синтезовані порошки сплаву Cu—S мають більш стабільний хімічний склад, ніж порошки сплаву Cu—P. Мікротвердість порошку сплаву Cu—S (1,364 ± 0,235 ГПа) в межах похибки відповідає мікротвердості халькозину (Cu2S), а сплаву Cu—Р приблизно на 30% менша за мікротвердість фосфіду міді (Cu3P) і становить 2,162 ± 0,284 ГПа. Найбільше ущільнення за однакових умов пресування має порошок сплаву Cu—S.


МІКРОТВЕРДІСТЬ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ПОРОШОК, ПРЕСОВАНІСТЬ, СПЛАВИ CU—S ТА CU—P, ХІМІЧНИЙ СКЛАД

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014 , #23 , C.202-207


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн