Конференції

Порівняльний аналіз властивостей порошків сплавів Cu—S та Cu—P пічного синтезу.
1. Хімічний склад, мікротвердість та пресованість порошків

 
Л.О.Радченко,
 
Ю.М.Романенко,
  
В.О.Кривошея
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1779

Анотація

Проведено порівняльний аналіз властивостей порошків сплавів Cu—S та Cu—P, одержаних пічним синтезом з використанням вихідного порошку міді марки ПМС-1. Визначено хімічний склад, мікротвердість та пресованість порошків. Показано, що синтезовані порошки сплаву Cu—S мають більш стабільний хімічний склад, ніж порошки сплаву Cu—P. Мікротвердість порошку сплаву Cu—S (1,364 ± 0,235 ГПа) в межах похибки відповідає мікротвердості халькозину (Cu2S), а сплаву Cu—Р приблизно на 30% менша за мікротвердість фосфіду міді (Cu3P) і становить 2,162 ± 0,284 ГПа. Найбільше ущільнення за однакових умов пресування має порошок сплаву Cu—S.


МІКРОТВЕРДІСТЬ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ПОРОШОК, ПРЕСОВАНІСТЬ, СПЛАВИ CU—S ТА CU—P, ХІМІЧНИЙ СКЛАД