Конференції

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства

№ 19 2010 рік

Зміст

М.І.Гречанюк
Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею
Повідомлення 1. Дисперсно-зміцнені матеріали
3
М.І.Гречанюк
Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею
Повідомлення 2. Мікрошаруваті матеріали
10
Г.Ф.Горбачов, О.М.Ященко, І.І.Дідук, В.М.Клевцов, В.І.Божко
Стекла на основі пісків та нерудних мінералів
17
Ю.М.Чувашов, Г.Ф.Горбачов, О.М.Ященко, І.І.Дідук, Т.П.Трофімова, Н.І.Кошеленко
Дослідження фізико-хімічних і технологічних характеристик розплавів стекол на основі пісків та нерудних мінералів
24
Ю.М.Чувашов, В.М.Клевцов, О.М.Ященко, І.І.Дідук, Н.І.Кошеленко
Фізико-хімічні, структурні та технологічні властивості розплавів, стекол та волокон на основі гірських порід і відходів металургійних виробництв.
Частина 1. Синтез модифікованих мінеральних волокон та їх структура
30
І.І.Дідук, Ю.М.Чувашов, О.М.Ященко, Г.Ф.Горбачов, Г.С.Грицак
Фізико-хімічні, структурні та технологічні властивості розплавів, стекол та волокон на основі гірських порід і відходів металургійного виробництва.
Частина 2. Дослідження властивостей та структури модифікованих мінеральних волокон
35
В.С.Голтвяниця, †О.І.Баньковський, В.І.Цивірко, С.К.Голтвяниця
Вплив бору на структуру та механічні властивості литих γ-TiAl сплавів
39
В.С.Зенков, В.В.Пасічний
Перетворення оксидів заліза у різних за складом відновлювальних газових середовищах
45
В.С.Зенков, В.В.Пасічний
Методичні акценти і варіанти процесів переробки відходів металургійного виробництва
55
Л.Л.Сартинська, М.І.Даниленко, Ц.Ястребский
Раманівська спектроскопія ВN та ВxNуСz структур, сформованих в оптичній печі без каталізаторів
63
Ю.М.Макогон, О.П.Павлова, С.І.Сидоренко, Г.Бєддіс, М.Даніель, Т.І.Вербицька, Р.А.Шкарбань, С.Є.Богданов
 Структурно-фазовий склад в нанорозмірних плівкових композиціях CoSb1,82-5,45 (ЗО нм)—SiO2 (100 нм)—Si (001) після осадження і після відпалів
68
В.В.Цукренко, О.В.Дуднік
Зміна властивостей нанокристалічного порошку у системі ZrO2—Y2O3—СеО2— АЬ2О3 — СоО при термічній обробці в інтервалі температур 500—1200 °С
76
А.Б.Лященко, А.А.Адамовський, В.М.Падерно, В.Б.Філіпов, †А.В.Євдокимова
Інструментальні матеріали на основі ZrB12 
83
І.Д.Горна, К.О.Валуйська, М.Д.Бега, С.С.Понoмарьов, В.В.Ковиляєв, А.В.Котко, Я.І.Євич, С.О.Фірстов
Структура та механічні властивості евтектичного сплаву системи Ті—Si—В, легованого Sn
87
†А.А.Михайлов, П.В.Мазур, М.П.Бродніковський, К.С.Чирик, А.В.Самелюк, М.С.Ткаченко
Вплив вмісту карбіду хрому на зносостійкість сплавів системи Fe—Сr—С
93
О.В.Вдовиченко
Моделювання впливу дефектів на резонансний спектр механічних коливань порошкових матеріалів
100
†А.Ф.Андреєва, А.М.Касумов, В.З.Хріновський, Ю.В.Гончаренко, Н.О.Власенко
Магнітогідродинамічний потік при корозії тонких плівок сталі в кислотному середовищі під впливом магнітного поля
105
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, Т.О.Солнцева
Фізико-хімічні принципи вибору джерела постійного збудження при створенні порошкових матеріалів з елементами самоорганізації
112
І.Д.Горна, Г.В.Яблокова, В.О.Тіньков, А.В.Котко, В.С.Голтвяниця, С.К.Голтвяниця, С.О.Фірстов
Вплив Y на структуру і властивості литого інтерметалідного сплаву Ті—36Аl
Повідомлення 1. Структура і твердість литих сплавів Ті—36Аl—Y
122
К.Ю.Безимянна, А.М.Колесников, К.А.Комаров
Визначення фізико-механічних властивостей гумоподібних титанових сплавів за акустичними вимірюваннями
128