Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства

№ 16 2007 рік

Зміст

†О.Р.Андрієвська, Ж.Д.Богатирьова, Городов В.С, О.А.Корнієнко, В.О.Згуровець, В.В.Ткач
Взаємодія оксида церію з оксидами цирконію та лантану
3
А.М.Сторчак, В.М.Петюх, Л.В.Артюх
Дослідження литих сплавів системи Си-Ti-Zr
13
В.З.Кублій, Л.В.Артюх, С.Ю.Артюх, Т.Я.Великанова
Фазові рівноваги в системі Ti-Re-С при температурах плавлення - кристалізації
18
В.С.Зенков, О.С.Петухов, І.В.Хобта, А.В.Рагуля
Еволюція вихідних сполук гідрату титана та нітриду бора в процесі синтезу композиту ТІВ2 + TiN
27
В.С.Зенков, В.П.Стеценко, І.В.Хобта, І.І.Тимофєєва, Л.О.Клочков, О.С.Петухов, А.В.Рагуля
Синтез нітриду та дібориду титану з ТіН2 та BN в нерівноважних умовах поверхневого нагріву
37
М.В.Замула, О.В.Дерев’янко, В.Г.Колесніченко, О.Б.Згалат-Лозинський, А.В.Рагуля
Консолідація нанокомпозитів системи Ті-N-А1 під впливом електричного струму
45
Н.Д.Пінчук, Л.А.Іванченко, О.А.Куда, Л.М.Кузьменко
Отримання та властивості композиційних матеріалів на основі біогенного гідроксиапатиту з феромагнітними добавками
52
Сич О, Л.А.Іванченко, Н.Д.Пінчук, Т.Фальковська, О.А.Куда, A.Parkhomey
Синтез та характеристика склокераміки на основі гідроксоапатиту
59
М.М.Загорний, Т.Ф.Лобунець
Формування оксидовмісних композитів на основі поліаніліну
64
†А.О.Чеховський, А.В.Рагуля, Т.В.Томила, І.І.Тимофєєва, О.О.Іванчук, В.І.Підсосонний, Д.А.Биков
Вивчення електрохімічної кінетики формування та властивостей тонких плівок та покриттів на поверхню металічних електродів в ацетонітрилі
68
†А.О.Чеховський, Т.В.Томила, А.В.Рагуля, І.І.Тимофєєва, А.А.Іванчук, Д.А.Биков, Т.Ф.Лобунець, В.А.Барабаш
Вплив природи, полярності та сукупність електродів на процес формування покриттів карбонітридів електрохімічним методом в ацетонитрилі
77
†А.О.Чеховський, О.О.Івашин, В.С.Зенков, В.А.Барабаш
Про створення композиційних каталізаторів на металево-волокнових носіях
84
†А.Ф.Андреєва, О.К.Двойненко
Корозійне руйнування сталі під дією бактерій Stenotrophomonas maltophilia
93
†А.Ф.Андреєва, А.М.Касумов
Вплив розмірних ефектів на структуру та фізичні властивості тонких плівок КNЬxО3
95
Л.Л.Сартинська, А.А.Покришко, Е.М.Заварач, И.В.Урубков, І.І.Тимофєєва, Б.М.Рудь
Композиційні електрохімічні нікелеві покриття на основі нанорозмірного нітриду бору
98
Т.О.Солнцева
Отримання та властивості порошку стабілізованого діоксиду цирконію
102
А.М.Петрова, М.Б.Штерн
Вплив структури на міцність залізохромистого матеріалу
105
О.В.Крайников, В.В.Щиголев
Сегрегація домішок та формування домірних фаз на поверхні заліза
109
М.М.Кузьменко
Вплив пластичного деформування на структуру та механічні властивості сплавів системи Ті-Si
118
В.О.Зорін
Дослідження дисипативних властивостей проникного матеріалу на основі неперервних металевих волокон
122
В.П.Солнцев
Нерівноважні процеси в порошкових реагуючих системах в проблемі створення нового покоління матеріалів та технологій з елементами самоорганізації
128
Л.М.Грищишина
До проблеми примісної інженерії: прогнозування конкуренто-здатних елементів-компенсантів
135