Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства

№ 20 2011 рік

Зміст

В.С.Зенков
Формальне визначення ступеня перетворення твердофазної речовини в залежності від складу вихідної газообразної фази
3
В.С.Зенков, В.В.Пасічний, Н.І.Малов
Про механізм регенерації вольфраму з композиційних матеріалів, що містять мідь, свинець і вуглець
8
В.М.Падерно, В.Б.Філіпов, А.Б.Лященко, С.І.Люкшина
Композиційні матеріали на основі дисиліциду молібдену з підвищеною міцністю
13
С.О.Фірстов, В.Ф.Горбань, М.О.Крапівка, Е.П.Печковський
Вплив фазового складу литих високоентропійних сплавів на механічні властивості
21
В.Г.Гречанюк, А.Г.Косторнов
Структура і фізико-механічні властивості композиційних матеріалів Cu—NbC, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсацД
38
А.А.Мамонова
Вплив фториду алюмінію на фазовий склад, параметри кристалічної ґратки боридних порошкових вуглецевих сталей
44
О.М.Шевченко
Карбідосталі. Види та способи їх одержання
(Огляд)
51
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, Т.О.Солнцева
Особливості взаємодії титана з диселенідами перехідних металів FVA групи в області їх термодинамічної нестійкості
65
О.В.Старостіна, Т.О.Пріхна, А.В.Осадчий, М.В.Карпець, В.В.Ковиляєв, Л.М.Девін, В.Б.Свердун, В.Є.Мощіль, А.В.Козирєв, Р.О.Кузнецов
Дослідження демпфуючих властивостей матеріалів на основі МАХ фази Тi3AlC2
73
А.М.Петрова, М.Б.Штерн
Вплив молібдену при високотемпературному терті на знос титанових матеріалів
80
В.Г.Боровик
Локальні коефіцієнти інтенсивності напружень уздовж фронту канальної тріщини при її перетині з магістральною тріщиною
84
О.Є.Сич, Ю.М.Самченко, І.Є.Болдескул, Л.А.Іванченко, Н.Д.Пінчук, С.М.Данильченко
Гідрогелеві композити з гідроксиапатитом
93
К.О.Гогаєв, О.К.Радченко, К.К.Нгуен, Л.О.Радченко
Одержання біметалів методами порошкової металургії
(Огляд)
101
О.П.Василега, К.О.Гогаєв, М.І.Гречанюк, †В.Г.Затовський
Технологія отримання порошку сплаву CoCrAlYSi
108