Дослідження демпфуючих властивостей матеріалів на основі МАХ фази Тi3AlC2

О.В.Старостіна,
 
Т.О.Пріхна,
 
А.В.Осадчий,
  
В.В.Ковиляєв,
 
Л.М.Девін,
 
В.Б.Свердун,
 
В.Є.Мощіль,
 
А.В.Козирєв,
 
Р.О.Кузнецов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2052

Анотація

Визначено демпфуючі характеристики матеріалів з переважним вмістом Тi3AlC2 (до 95% (мас.)). Зі збільшенням часу синтезу від 1 до 3 год при 1250 °С структура МАХ фази стає гомогенною і відбувається сегрегація домішки кисню, що позитивно впливає на демфуючі характеристики.


ДЕМПФУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ, ДОБРОТНІСТЬ, ЛОГАРИФМІЧНИЙ ДЕКРЕМЕНТ ЗАТУХАННЯ, МАХ ФАЗИ, ПОТРІЙНІ КАРБІДИ, СИСТЕМА ТІ—AL—С