Конференції

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства

№ 17 2008 рік

Зміст

В.З.Кублій, С.В.Уткін, С.І.Лисенко, А.А.Бондар
Структура та фазові перетворення в литих сплавах системи B-Fe-Mo, багатих на залізо
3
†О.Р.Андрієвська, О.А.Корнієнко, А.В.Самелюк, В.С.Городов, К.А.Черкасова, В.О.Згуровец
Взаємодія оксиду цирконію з оксидом cамарія при температурі 1500 0С
16
†О.Р.Андрієвська, О.А.Корнієнко, В.С.Городов, К.А.Черкасова, В.О.Згуровец
ФАЗОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ В СИСТЕМІ CEO2-SM2O3 ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1500 0С
25
Я.С.Тищенко
Діаграма стану системи Al2O3-HfO2-La2O3. І.Ізотермічний переріз при 1250 0С
30
В.М.Павліков, Є.П.Гармаш, І.В.Плескач, О.В.Лещенко, Н.М.Пархоменко, Н.М.Пархоменко, В.О.Кричинська
Процеси фазоутворення загартованих стекол системи Al2O3-MgO-SiO2
40
В.В.Цукренко, О.В.Дуднік, †О.В.Шевченко, †Л.М.Лопато
Синтез і властивості порошків в системі ZrО2-СеО2-Y2О3
46
І.А.Скиба, О.В.Дуднік, †О.В.Шевченко, †Л.М.Лопато
Використання методу механохимічної обробки при отриманні порошку складу (% (мол.)) 90ZrO2-8СеО2-2Y2O3
52
Т.О.Солнцева
Cінтез і властивості порошку NIO-ZrO2-Y2O3
57
Г.А.Баглюк, Н.О.Уськова, Л.М.Грищишина, Д.А.Гончарук, А.В.Клименко
Механізм взаємодії порошків феромарганця і міді в процесі реакційного спікання
61
Г.Я.Калуцький
Вживання методу кінематично допустимого поля швидкостей для розрахунку зусилля при плющенні порошкових матеріалів
70
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, Г.О.Фролов, В.Г.Боровик, Т.О.Солнцева
Нелінійна динаміка реакційних процесів при однобічному нагріві порошкових гетерогенних систем різної физико-хімічної природи
78
В.С.Зенков, В.В.Пасічний, В.П.Редько
Дослідження перетворення речовин в багатокомпонентній залізовмісній суміші відходів металургійного виробництва і їх хімічної активності в редоксциклах, що застосовуються при здобутті водню залізо- паровим методом в сонячних печах
83
М.М.Загорний, А.Г.Жигоцький, А.В.Рагуля
Електроактивні нанокомпозити на основі поліаніліну і титанату барію
102
М.М.Загорний, А.Г.Жигоцкий, Т.Ф.Лобунець, А.В.Рагуля
Пресування нанокомпозитів, що містять оксиди, на основі поліаніліна
107
І.М.Дідук, Ю.М.Чувашов, О.М.Ященко, Н.І.Кошеленко, В.І.Божко, Г.Ф.Горбачов, В.М.Клевцов, Є.О.Рибалка, Ю.Й.Смірнов
Дослідження впливу середовища на процеси плавлення гірських порід базальтоподібного складу та змочування ними платини
111
С.Г.Іваницький, Ю.М.Чувашов, О.М.Ященко, Г.Ф.Горбачов, В.М.Клевцов, Є.О.Рибалка
Про фізичні властивості гірських порід, розплавів та стекол
118
В.Ф.Горбань, М.О.Крапівка, М.П.Бурка, М.В.Карпець, А.В.Котко, Е.П.Печковський, А.В.Самелюк, С.О.Фірстов
Високоміцний литий β-титановий сплав
126
Ю.Ф.Луговський, В.О.Зорін
Модуль пружності і показник якості високопористих матеріалів на основі безперервних волокон неіржавіючої сталі
140
О.В.Вдовиченко, Г.А.Мешкова, В.А.Назаренко
Дослідження пружності пористого титану акустичним неруйнівним методом
145
А.М.Петрова, М.Б.Штерн
The influence of nanostructural oxide films on wear-resistance of titanium materials
151
†А.Ф.Андреєва, А.М.Касумов, Л.М.Пуріш, Д.Р.Абдуліна
Визначення швидкості корозії металевих тонкоплівкових матриць під впливом сульфатвідновлювальних бактерій
155
†А.Ф.Андреєва, А.М.Касумов, О.К.Двойненко
Властивості полікристалічних плівок магнетиту Fe3O4
163
А.А.Івашин, †А.О.Чеховський, С.Г.Артюхова, В.І.Підсосонний
Дослідження зміни міцнісних і корозійних характеристик армованого ситалу під впливом імпульсного однобічного сонячного потоку в морській прибережної атмосфері і воді
166
†Т.І.Братаніч, †С.М.Солонін
Дослідження швидкості взаємодії з воднем порошкових композицій TiFe-Ni
169
†С.М.Солонін, †Т.І.Братаніч
Особливості взаємодії з воднем порошкових композиційних матеріалів на основі інтерметаллідов, що гідруються
175
†А.О.Чеховський, С.Я.Бричка, В.М.Франкфурт, А.В.Бричка, П.П.Горбік, М.І.Даниленко
Взаємодія вуглецевих нанотрубок з низькотемпературною плазмою кисню і водню
180