Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства

№ 26 2017 рік

Зміст


†О.Р.Андрієвська, В.П.Стеценко, І.С.Суббота, О.В.Чудінович, Ю.В.Юрченко, В.С.Урбанович
Фазові рівноваги в потрійній системі La2O3—Y2O3—Nd2O3 в області температур плавлення
3
†О.Р.Андрієвська, О.В.Чудінович, Ж.Д.Багатирьова, О.І.Биков, І.С.Суббота, В.С.Урбанович
Взаємодія оксидів лантану, ітрію та неодиму при температурі 1800 °С
12
†О.Р.Андрієвська, О.А.Корнієнко, О.І.Биков
Взаємодія оксидів лантану та гадолінію при температурі 1100 °С
23
Я.С.Тищенко, С.М.Лакиза, О.В.Дуднік
Проекція поверхні ліквідуса діаграми стану системи Al2O3―TiO2―Y2O3
31
М.С.Глабай, В.П.Редько, О.В.Дуднік
Визначення умов синтезу порошку СоА12О4 для створення кольорових композитів системи ZrO2—Y2O3—CeO2—Al2O3—СоО
37
І.О.Марек, О.В.Дуднік
Особливості мартенситного перетворення в композитах на основі ZrO
43
М.Ю.Смирнова-Замкова, О.В.Дуднік
Методи одержання вихідних нанокристалічних порошків системи Al2O3—ZrO2 (Y2O3, CeO2)
50
О.Є.Сич, О.М.Отиченко, Т.В.Томила
Вплив розміру порошку біогенного гідроксиапатиту на його адсорбційну активність
66
О.Р.Пархомей, Н.Д.Пінчук
Отримання та оцінка пористих гранул композиційного матеріалу на основі агломерованого біогенного гідроксиапатиту
73
А.О.Зінченко, А.П.Яценко
Оптичні властивості тонких плівок NіO, отриманих хімічним методом на поверхні силікатного скла
83
М.М.Племянніков, А.П.Яценко
Склоутворення в системі CaO—TiO2—B2O3
89
Г.А.Баглюк, А.А.Мамонова, Н.О.Уськова, Г.М.Молчановська
Вплив умов отримання і легуючих добавок на формування мікроструктури, фазового складу і деяких властивостей залізоскляних фрикційних матеріалів
96
Н.О.Уськова
Дослідження корозійної стійкості деформованих алюмінієвих трубок теплообмінників холодильних установок
106
М.М.Ворон, Є.О.Дрозд, Є.О.Матвієць, Д.А.Берест
Вплив кристалізації в магнітному полі на структурно-фазовий стан силумінів системи Al—Si—Cu
111
В.В.Пасічний, С.О.Остапенко, А.А.Рогозинський, В.С.Зенков, Г.О.Фролов
Термічна переробка псевдосплаву W—Cu при стаціонарному променевому нагріві та попередні дослідження його відцентрового розпилення в сонячній печі СГУ-3
118
†І.В.Уварова, Н.В.Бошицька, Л.М.Грищишина
Комплексний аналіз еволюції атомної структури материалу медичного призначення складу Au—Cu—Al з урахуванням прогнозу домішкового впливу
119
Приходько Е.В.†, Д.М.Тогобицька
Властивості металургійних розплавів — наслідок їх складу та структури
124
О.С.Петухов
Термодинамічне дослідження деяких хімічних реакцій при реакційному іскроплазмовому синтезі багатокомпонентного композита TiN—ZrN—HfN—TiB2—ZrB2—HfB2
139
О.С.Петухов
Дослідження впливу швидкості нагріву на процеси іскроплазмового синтезу нанокомпозицій TiB2—TiN
151

Реологія полімерних суспензій на основі нанорозмірних порошків функціональних матеріалів. Огляд
168
С.О.Умерова
Реологія полімерних суспензій на основі нанорозмірних порошків функціональних матеріалів. Огляд
168
С.Е.Іванченко, І.О.Полішко, Д.І.Барановський, Є.М.Бродніковський, О.Д.Васильєв, А.В.Рагуля
Створення плівок анода та електроліту для водневих паливних комірок методом плівкового лиття
183
О.А.Коваленко, А.В.Рагуля
Вплив параметрів синтезу прекурсору BaTiO(C2O4) на співвідношення Ва/Ті для отримання стехіометричного ВаТіО3
192
О.М.Лавриненко, О.Ю.Павленко, Ю.М.Больбух
Структура нанорозмірних феришпінелей, отриманих в процесі ротаційно-корозійного диспергування, та їх взаємодія з розчинами олеїнової кислоти
201
Л.О.Романова, В.С.Судавцова, В.Г.Кудін, М.І.Іванов
Вплив Cu, Ag, Au на енергетику взаємодії в сплавах системи Ge—Yb
231
М.А.Турчанін, П.Г.Агравал, Г.О.Водоп’янова
Термодинамічне моделювання фазових рівноваг в системі Cu—Hf—Ti
236
Т.Ф.Лобунець, С.Г.Іваницький
Дослідження пористої структури базальтових волокон
242