Конференції

Оцінка пружності та здатності до демпфування матеріалів резонансними акустичними методами

 
Ткачук Н.Д
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1797

Анотація

З метою встановлення можливості застосування нових акустичних методів для визначення характеристик пружності та внутрішнього тертя в матеріалах різних класів за допомогою розробленої програми резонансної ультразвукової спектроскопії в діапазоні частот 20—100 кГц досліджено монокристал KBr та зразки поліметилметакрилату (ПММА). Виявлено, що розраховані сталі пружності добре узгоджуються з відомими з літератури. Встановлено, що декремент коливань KBr становить 0,05—0,33% для різних мод коливань, а ПММА — 6,5—8,8%. На відміну від модуля Юнга ПММА, що не залежить від амплітуди деформації, його декремент зростає з амплітудою, проте залишається стабільним в часі.


KBR, ВНУТРІШНЄ ТЕРТЯ, ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, РЕЗОНАНСНІ АКУСТИЧНІ МЕТОДИ, СТАЛІ ПРУЖНОСТІ