Вдовиченко Олександр Васильович


Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів охоплює матеріалознавство, прикладну фізику та неруйнівний контроль. Робота зосереджена на:

-   дослідженні взаємодії акустичних хвиль з елементами структури матеріалів в часовій, частотній та частотно-часовій областях;

-   розробці на їх основі нових акустичних методів дослідження будови і фізико-механічних властивостей та методів неруйнівного контролю матеріалів, які одержують за новітніми технологіями.

Біографія

1985 – приладобудівний факультет Київського політехнічного інституту

1992 – аспірантура Інституту проблем матеріалознавства

1994 – захистив кандидатську дисертацію «Дослідження пружності, непружності і втоми композиційних матеріалів з металевою матрицею для роботи в умовах змінних навантажень» (05.02.01 – матеріалознавство)

2006 – вчене звання «старший науковий співробітник» (матеріалознавство)

2020 – захистив докторську дисертацію «Ідентифікація мезоструктури та визначення властивостей порошкових і композиційних матеріалів методами акустичної спектроскопії (05.02.01 – матеріалознавство)

Автор більш як 100 наукових публікацій, у тому числі 5 патентів на винахід

Викладав на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю НТУУ «Київський політехнічний інститут», керував підготовкою кваліфікаційних робіт більш як 10 бакалаврів і 4 магістерських дисертацій.

З 2022 викладає на кафедрі прикладної фізики і матеріалознавства Київського академічного університету.

Член Наукової ради Міністерства освіти і науки України, секція «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія»

Публікації