Конференції

Дослідження ентальпій змішування розплавів системи Mn—Sb і оцінка залежностей термодинамічних властивостей у системах Sb—елемент IV періоду і Ni—елемент V періоду

 
В.В.Березуцький,
  
М.О.Шевченко,
 
К.Ю.Пастушенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1799

Анотація

За методом калориметрії та моделлю ідеальних асоційованих розчинів вивчено термодинамічні властивості системи Mn—Sb. Згідно з цими та відомими з літератури даними зроблено прогноз ентальпій утворення розплавів та інтерметалідів ряду подвійних систем.


3D-МЕТАЛИ, MN, SB, ЕЛЕМЕНТИ IV ПЕРІОДУ, МЕТОД КАЛОРИМЕТРІЇ