Конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ ГІДРОКСИАПАТИТНОЇ КЕРАМІКИ ПРИ МІКРОХВИЛЬОВОМУ СПІКАННІ

Г.Б.Товстоног,
  
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Хімія, хімічна технологія та екологія» - Харків: Харківський політехнічний інститу, 2013, #57
http://www.materials.kiev.ua/article/1807

Анотація

В роботі досліджено особливості мікрохвильового спікання пористої гідроксиапатитної кераміки.  Встановлено, що застосування мікрохвильового нагріву при 1000 °С дозволяє отримати кераміку на основі біогенного гідроксиапатиту з пористістю 35 - 46,5%, яка на 90 - 95% є відкритою, та міцністю на стиск 21 - 67 МПа.  Показано, що збільшення тиску пресування від 50 до 250 МПа сприяє утворенню більш дрібнозернистої структури з розміром частинок  0,06 - 1,37 мкм та звуженню інтервалу існування основної кількості пор до 0,2 - 0,7 мкм.


БІОКЕРАМІКА, ГІДРОКСИАПАТИТ, МІКРОХВИЛЬОВЕ СПІКАННЯ, ПОРИСТІСТЬ, УЩІЛЬНЕННЯ