Фазові рівноваги в області багатих на молібден сплавів системи Mo—Ni—B при температурах плавлення—кристалізації

   
О.І.Довбенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1810

Анотація

Методами РФА, ЛРСА, ДТА і пірометрії за Пірані—Альтертумом досліджено сплави багатої на молібден області системи Mo—Ni—B (понад 43% (ат.) Мо). Для вказаної області побудована проекція поверхні ліквідуса, що узгоджується з наявною в літературі, та вперше побудована проекція поверхні солідуса.


MO—NI–—B, БОРИД, ДІАГРАМА СТАНУ, СПЛАВ, ФАЗА