Конференції

Дослідження процесу мікрохвильового спікання біогенного гідроксиапатиту при 900 °С

Г.Б.Товстоног,
   
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1812

Анотація

Досліджено процес мікрохвильового спікання біогенного гідроксиапатиту при 900 °С впродовж 5—30 хв. Встановлено, що тривалість спікання практично не впливає на структурно-механічні властивості кераміки. Дрібнозернисту гідроксиапатитну кераміку з рівномірним розподілом пор і пористістю 39—40%, яка має міцність при стиску 37—42 МПа, що є близькою до міцності природної кістки, можна отримати при 900 °С з витримкою 5 хв. Це дозволить значно скоротити собівартість готового матеріалу.


БІОМАТЕРІАЛ, ГІДРОКСИАПАТИТ, МІКРОХВИЛЬОВЕ СПІКАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ