Конференції

Дослідження механічної поведінки інтерметаліду Ti3Sn в області гомогенності

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1818

Анотація

Досліджено механічну поведінку в статичному та вібраційному експериментах інтерметалічних сплавів Ti3Sn з вмістом олова 22,8—25,0% (ат.) за кімнатної температури. Встановлено, що концентраційні залежності границі плинності і деформації до руйнування мають екстремальний характер. Мінімальну границю плинності (~87 МПа) та максимальну деформацію до руйнування (~15%) має сплав 75,6Ti—24,4Sn (% (ат.)).


ІНТЕРМЕТАЛІДИ, МЕХАНІЧНА ПОВЕДІНКА, ПРУЖНІСТЬ, СТРУКТУРА