Конференції

Дослідження процесів консолідації пористого порошкового титану за результатами вимірювань параметрів резонансних коливань

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1819

Анотація

Досліджено залежності параметрів, що характеризують нелінійність резонансних коливань порошкового титану, спеченого за температур 773—1473 К, від розміру частинок та пористості. Встановлено, що в неповністю спеченому титані пористістю 0,05—0,4 якість контактів між частинками порошку погіршується зі збільшенням пористості і розміру частинок, але після спікання за температур 1273 К і вище ці залежності зникають. Це свідчить про зникнення площинних дефектів.


НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ, НЕЛІНІЙНІ РЕЗОНАНСНІ МЕТОДИ, ПЛОЩИННІ ДЕФЕКТИ, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШКОВИЙ ТИТАН